Nüfus Durumu

2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre İlçe nüfusu aşağıdaki gibidir. 

İlçe Merkezi                 :   3.980

Köyler                        :   6.524

Toplam                       :  10.504