İhale İlanı

7 EYLüL 2020

Harita İçin Buraya Tıklayın.

İhale İlanı İçin Buraya Tıklayın.

İhale Şartnamesi İçin Buraya Tıklayın.

İhale Sözleşme Tasarıs İçin Buraya Tıklayın.

İhale Müracaat Dilekçesi İçin Buraya Tıklayın.

Adrese Telefon Bildirimi İçin Buraya Tıklayın.

Borç Durum Belgesi İçin Buraya Tıklayın.

İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge İçin Buraya Tıklayın.