İLKELERİMİZ

 

        Karar alma, uygulama ve eylemlerde Seffaflık ve Açıklık.

       Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik.

       Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik.

       Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik.

       Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandas – belediye – çalışanlar işbirliği ile Katılımcılık.

       Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk.

       Hizmetlerde Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti.

       Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma.

       ARGE ve Eğitim Çalışmalarına öncelik vermek.

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon   

Refahiye Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan sinir belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.