STRATEJİK PLAN

 

REFAHİYE

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

1.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Başvuru –Dilekçesi

15 gün

     2

Evrak Kayıt Hizmetleri

Vatandaşlardan veya kurumlardan gelen-giden yazıların havalesi

1 gün

3

Evlenme

1- Nüfus cüzdanı asılları 2- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- 7’er adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş aynı poz) 5- Resimli Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından) 8- Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı

9- Beyanname (belediyede doldurulacaktır.

10-Evlenme izin belgesi

YABANCI UYRUKLU EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

1-Evlenme ehliyet belgesi a-)Kendi Ülkesinden getirecek ise Uluslar arası (çok dilli)olacak. b-)Türkiye’deki Büyükelçiliğinden alacak ise Ankara’da Dışişleri Bakanlığına onay yaptırılacak. Yada,Hangi ilde ise o ilin Valiliğine onay (Aposit) yaptırılacak. 2-Doğum Belgesi (Uluslar arası ya da Noterden Türkçe Çevirisi olacak.) 3-Pasaport(Noterden Türkçe çevirisi olacak) 4- 7 adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş aynı poz) 5-Sağlık ocağından resimli sağlık raporu. 6-Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı.

 

 

 

 

 

 

2 gün

4

Meclis Karar Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

1 gün

5

Encümen Kararı Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

1 gün

6

Komisyon Kararı Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

 

 

7

CİMER

Konu hakkında açıklayıcı bilgi

15 gün

8

PTT-KEP HİZMETLERİ

1-PTT KEP Üzerinden Gelen Evraklara İşlem Yapmak

Online Sistem

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat yeri :Yazı İşleri Müdürlüğü                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                       :Durak ÇİFTCİ                                                          İsim :Çakmak PAÇACI

Unvan                     :Yazı İşleri Müdürü                                                 Unvan:Belediye Başkanı

Adres                      :Belediye Hizmet Binası                                           Adres:Belediye Hizmet Binası

Tel                          :4466112016                                                              Tel:4466112016

Faks                        :4466112247                                                             Faks:4466112247

E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com                                                  E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

 

 

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

1-Asansör Ruhsatı, (Projede asansör varsa)

2-SSK’dan ilişiksiz belgesi.

3--Sığınak Raporu

4- Harç ve Ücretler

5- İskan Dilekçesi

6-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi.

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

5 İŞGÜNÜ

(Ruhsat, proje ve eklerine uygun olması halinde)

2

İMAR DURUMU

1-Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Kadastro Çapı

3 İŞ GÜNÜ

3

İNŞAAT RUHSATI İŞLERİ

1- Dilekçe,

2- Tapu belgesi

3-Mimari, Statik, Elektrik, Sıhi Tesisat, Fosseptik Projeleri

4-Kattan sonra Yangın Merdiveni ve Asansör Belgeleri.

5- Harita Mühendisinden Aplikasyon Belgesi

6-Isı yalıtım ve projesi ve ısı yalıtım hesabı

7- 4. kattan sonra yüksek binalarda zemin etüt raporu

8-İmar Çapı

9- Plan kote

10- Belediye ruhsat harcı

11-Tüm Proje ve tus sorumlularının Belediye Kaydı. 

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

7 İŞGÜNÜ

4

KAT MÜLKİYETİ

1-Mimari Proje (cd)

2-Belediye harcı

3-Yapı kullanma izin belgesi.

2 İŞGÜNÜ

5

KAT İRTİFAKI

1-Mimari Proje(cd)

2-Belediye harcı

3-İnşaat Ruhsatı

2 İŞGÜNÜ

 

6

GELEN YAZIŞMALARA CEVAP

1-Dilekçe

15 GÜN

7

İMAR PLAN TADİLAT TALEBİ

1- Dilekçe

2-Tapu

3-Aplikasyon krokisi

4-Tadilat dosyası

Not:Dilekçe ilk önce meclise girer sonra imar komisyonuna havale edilir tekrar meclise girer ve 30 gün askı süresi sonunda imar plan tadilatı kesinleşir.(meclis ayda bir toplanır.)

90 GÜN

8

SU VE KANAL ARIZASI

Yazılı ve sözlü bildirimlerde arıza durumuna göre müdahale edilir.

1 GÜN

9

ADRES BİLDİRİMİ

Müracaat halinde

10 DK.

 

       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat yeri :Yazı İşleri Müdürlüğü                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                       :Durak ÇİFTCİ                                                          İsim :Çakmak PAÇACI

Unvan                     :Yazı İşleri Müdürü                                                 Unvan:Belediye Başkanı

Adres                      :Belediye Hizmet Binası                                           Adres:Belediye Hizmet Binası

Tel                          :4466112016                                                              Tel:4466112016

Faks                        :4466112247                                                             Faks:4466112247

E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com                                                  E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

REFAHİYE

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)

1.

KÜŞAT RUHSAT İŞLERİ

1)Dilekçe

2)Fotoğraf

3)Kimlik fotokopisi

4)Tapu ve yapı kullanma izin belgesi fotokopisi

5)Kira kontratı

6)Vergi levhası

7)Ustalık belgesi

8)Yarım kapak dosya

9)Arşivli sabıka kaydı

10)İş yeri yerleşim planı

11)İtfaiye raporu

 

 

 

 

7 ile 30 Gün içerisinde sonuçlanır

2.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI(2 ve 3. sınıf G.S.M)

1)Dilekçe

2)Yapı kullanma izin belgesi ve tapu fotokopisi

3)Şirket sözleşmesi veya kimlik fotokopisi

4)İş yeri yerleşim planı

5)Kapasite raporu

6)Fotoğraf(1Adet)

 

 

15 Gün içerisinde sonuçlanır

3

Pazaryeri İşlemleri

Dilekçe

15 gün

4

ÖLÇÜ ve AYAR İŞLERİ

Yeni alınan terazilerden fatura, kullanılan terazilerden de her yılın 01.01.ile 02.28 tarihleri arasında ölçü ve tartı aletleri beyannamesi alınır. Her yıl Akhisar Belediyesinden damga memuru 1 ay görevlendirme yapılarak damgalama işlemleri yapılır.

 

 

Bir ay içerisinde sonuçlanır.

5

CANLI MÜZÜK YAYIN İZİN BELGESİ

1)Dilekçe

2)İş yeri ruhsat fotokopisi

30 Gün içerisinde

sonuçlanır.

6

Diğer şikayetler (Sınıflandırılamayan ancak istisnai şikayetler)

Dilekçe Başvuru

10 gün içinde sonuçlanır

7

Cenaze Araç Temini, Cenaze Nakil

1- Nüfus Kâğıdı Fotokopisi,

2- Ölüm Belgesi.

Cenaze Nakil İşi mesafeye göre değişir

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede

Tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri :Yazı İşleri Müdürlüğü                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                       :Durak ÇİFTCİ                                                          İsim :Çakmak PAÇACI

Unvan                     :Yazı İşleri Müdürü                                                 Unvan:Belediye Başkanı

Adres                      :Belediye Hizmet Binası                                           Adres:Belediye Hizmet Binası

Tel                          :4466112016                                                              Tel:4466112016

Faks                        :4466112247                                                             Faks:4466112247

E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com                                                  E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

 

HİZMET

BİRİMİ

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

 

 

 

 

 

SU TAHSİLÂT

SERVİSİ

 

SU ABONE İŞLEMİ

 

 

 

 

1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Tapu fotokopisi

3-Yapı kullanma izin belgesi (Mesken Aboneliği için)

4-Kira kontratosu (Kiracılar için)

5-Yapı ruhsatı (inşaat aboneliği için)

6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (Ticari abonelik için)

7- Nüfustan ikametgah belgesi. (Adres bilgileri için)

8-Su sayacı veya sayacın markası ve numarası.

9-Su teminatı. (Abonelik ücreti)

10-Kayıt suret harcı

1 GÜN

 

 

 

 

2

SU SAYAÇLARININ OKUNMASI

 

SU SAYACI

1 AY

3

SU TAHSİLÂTI

1- Su İhbarnamesi  veya abone numarası

2 dakika

4

ARIZALI SU SAYAÇLARIN MUAYENESİ

1-Su sayacı değiştirme tutanağı

2-Arızalı sayacın muayenesi için dilekçe

15 Gün

5

ARIZALI SU SAYACININ DEĞİŞİMİ

 

1- Su sayacı

1 Gün

6

EMLAK

SERVİSİ

EMLAK VERGİ BİLDİRİM İŞLEMİ.

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Mirasçılık Belgesi

 

5 Dakika

7

VARİSLİ EMLAK VERĞİSİ BİLDİRİM İŞLEMİ.

1- Tapu fotokopisi

2- Veraset İlamı

3-Nüfus Cüzdanı

10 Dakika

8

ÇTV BİLDİRİM İŞLEMİ

1- Tapu fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Beyanname

5 Dakika

9

EMLAK VERGİSİ VE ÇTV TAHSİLAT İŞLEMLERİ

1- Adı, Soyadı ve Baba Adı bilgisi

2- Sicil Numarası

3- T.C.No su

5 Dakika

10

BELEDİYE GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

 

-

5 Dakika

11

YEŞİLKARTİŞLEMLERİ GAYRİMENKUL KAYDI

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5 Dakika

12

GELİR

SERVİSİ

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

1- Beyanname

2- Kimlik Fotokopisi

3-Gelirin türüne göre dilekçe

Gelir tahakkuktan sonra ilgilinin talebi üzerine hemen tahsil edilir.

13

GİDER

SERVİSİ

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince idarece düzenlenmesi gereken belgeler.

2- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

3-Kimlik Fotokopisi.

4-Vekaletname

5- 5.000,00.-TL  ve üzeri ödemelerde vergi borcu olmadığına dair belge

6-Hak iş ödemelerinde SGK borcunun olmadığına dair belge

Ödeme belgelerinin tamamlanmasından sonra en geç 5 iş günü içinde gider ödenmeye hazır olur. Ödeme sözleşme şartlarına ve kurumun gelirine göre ödenir.

                                                                                                                                                                                           

      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 İlk Müracaat yeri : Mali Hizmetler Müdürlüğü             İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İlk Müracaat yeri :Yazı İşleri Müdürlüğü                                    İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim                       :Durak ÇİFTCİ                                                          İsim :Çakmak PAÇACI

Unvan                     :Yazı İşleri Müdürü                                                 Unvan:Belediye Başkanı

Adres                      :Belediye Hizmet Binası                                           Adres:Belediye Hizmet Binası

Tel                          :4466112016                                                              Tel:4466112016

Faks                        :4466112247                                                             Faks:4466112247

E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com                                                  E-Posta: refahiyebelediyesi@gmail.com