ETİK KOMİSYONU

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:

25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı;

1. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek.
2. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek.
3. Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4. Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5. Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı oldugu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6. Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Baskanliğimızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

-Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluslarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

-Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.

-Kurumumuzda ki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

-Kurulla işbirligi içinde çalışma görevini yerine getirmek.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Baskanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ :

BAŞKAN:
Durak ÇİFTCİ (Yazı İşleri Müdürü) 0533 712 74 94
Üye :Mete YÜTÜK (Mali Hizmetler Müdür Vekili) 0505 705 95 06
Üye:Muzaffer TÜRKMENLİOĞLU (Fen İşleri Müdür Vekili) 0532 671 46 64
refahiyebelediyesi@gmail.com

MEVZUAT:

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)